Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

www.FLL.nu


Föreningen
Linköpings Läroverkspojkar
     
                    

                                                     Start

Bli medlem            Styrelse            Kontakt           Stipendiater

     Årsmöten

 


FLL:s tidigare
arrangemang
i urval


Klicka här!

 

 
Årshögtid 2018

Föreningens höll årsmöte med supé
lördagen den 21 april 2018 kl. 16.00
på Wärdshuset, Gamla Linköping.
 
Årsmötestalare var arkeologen Göran Tagesson som berättade sakkunnigt om genomförda och pågående inventeringar av medeltida och andra hus under rubriken  

Hus och hushåll i det
tidigmoderna Linköping.
 
Vid sammankomsten framträdde också
ett flertal av 2017 års läroverks-
stipendiater och berättade om sina stipendieupplevelser 
(se även Vårbrevet 2018).

Vid de stadgeenliga årsmötes-förhandlingarna beviljades styrelsen sedvanlig ansvarsfrihet. 

Camilla Yngve och Britt Trossmark Torstensson valdes in i styrelsen.

Samtliga förtroendevalda:
se under "Styrelse" ovan! 

 
Läs även föreningens
Vårbrev 2018

 


Bilaga till årsmöteskallelse 2018
 
Till våra medlemmar

 
Vi har tyvärr inte möjlighet att sända individuella inbetalningskort till varje medlem, varför vi i stället publicerar denna bilaga, som är avsedd för samtliga medlemmar, oavsett om ni är ständiga eller årsbetalande medlemmar.
 

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr, vilken betalas till föreningens bankgirokonto, 5191-8191.
 
Samma konto kan givetvis även användas för gåvor till föreningen.
 
Linköping i mars 2018.
Styrelsen

 

Östergyllenkalendern
 
Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar 
när och fjärran i förening

Vårfinalen 28 maj 2018

Skärgårdskryssning för
östgötar i sommarvärme

 Läs mer här!
Alltid nyheter från Östergötland

TV-historia:
Julkalendrar
med
östgötar!

Klicka här!

 
 

Östgötafåglar just nu
Tåkern denna vecka
På portalen
Östergyllen.se
kan du välja östgötaförening
för att få veta mer om föreningens
inriktning och arrangemang.
Om du vill bli medlem,
klicka på "Bli medlem"
hos vald förening!


Östergyllen.se