Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter enligt dataskyddsförordningen här

Östergyllen.se                    Webmaster

www.ostgotagille.se


 

Start                         Historik                         Direktion                         Bli medlem                         Kontakt
   
Östgöta Gilles arrangemang
Onsdag 28 november 2018 kl 18.00
ÅRSHÖGTID 2018
Årshögtiden inleds med årsmöte.
Vidare utdelas årets doktorand- och
kulturstipendier. 
Vadstena-Akademiens stipendiater
framträder. vid måltiden.
Hedersgäst och föredragshållare är 
Christina Stark från Väderstad AB.
Anmälan senast 21 november.
Mer information här!

Och detta har redan hänt:
TIDIGARE AKTIVITETER
Här nedan finns ett urval av 
våra tidigare arrangemang 

Tisdag 6 november 2018 kl 12.00
MUSEET HAMN I FISKSÄTRA
Ryska och svenska trupper drabbade
samman vid slaget vid Stäket 1719.
Arkeologiska utgrävningar har idag
resulterat i mer än 1000 föremål, 
somliga från vikingatid, men de flesta
från slaget vid Stäket. 
Läs mer här!

Tisdag 25 september 2018 kl 13.15
KONSTVISNING I TUNNELBANAN
Vi träffades i tunnelbanan Kungsträdgården
för en guidad T-tur med visningar på
ett flertal stationer. 

Lördag 8 september 2018 (heldag)
LINKÖPING MED OMNEJD
Årets hemresa bjöd på besök hos 
Linköpings kommun, domkyrkan och 
flyvapenmuseet!  Läs mer här!

Måndag 28 maj 2018 kl 17.15
VÅRFINAL FÖR ALLA ÖSTGÖTAR
I STOCKHOLM

Skärgårdskryssningen med räkfrossa
ombord på M/S Rödlöga blev en
härlig och varm sommarkväll!
Läs mer här!

Lördag 24 mars 2018
DAGSUTFLYKT TILL NORRKÖPING
MED KONSERT I DE GEERHALLEN

Norrköpings symfoniorkester och
Simone Lamsma
Se vidare utsänt medlemsbrev!

Tisdag 6 mars 2018 kl 18.00
ÖSTERGÖTLANDS JÄRNVÄGAR
DÅ OCH NU

Olle Strid om järnvägsnätets tillkomst
och betydelse för Östergötlands 
utveckling samt planer för kommande
järnvägsnät i Sverige.

Tisdag 28 november 2017
ÖSTGÖTA GILLES ÅRSHÖGTID
Årsmötesförhandlingar
Stipendiater
Gäst: Lars Stjernkvist
Här!

Onsdag 8 november 2017 kl 9.15
STOCKHOLMS STADSTEATER
Vi gjorde en exklusiv rundvandring
med guide och skådespelare på
stadsteatern vid Sergels torg.


 
 
 
Östgöta Gilles årshögtid 

ägde rum den 28 november,
en dag som sedan 1803 är fastställd i stadgarna.
Även denna gång samlades deltagarna i 
Grillska Huset vid Stortorget i Gamla Stan.

Årets hedersgäst och föredragshållare med östgötaanknytning var Norrköpings kommunalråd
Lars Stjernkvist. 

Han var värd och ciceron vid Gillets besök i
Norrköping 2016, vilket blev synnerligen uppskattat
bland resans deltagare. Även denna kväll var
Lars suveränt
underhållande när han beskrev
Norrköping som en framtidsstad med alla möjligheter. 

Under årshögtiden utdelades Östgöta Gilles
doktorand- och kulturstipendier för 2017.  

Doktorandstipendierna vid Linköpings
Universitet tilldelades Lisa Hjelmfors och
Truls Löfstedt, vilka också berättade om sina forskningsarbeten. 

Årets Vadstenastipendiater tilldelades Tove Edqvist, piccola, och Nils Hübinette, tenor.
anslutning till kvällens avslutande måltid
svarade de även för 
ett mycket uppskattat
musikaliskt divertissement med sång och flöjt.
 
Vid Östgöta Gilles årsmöte, som hölls under
kvällen, valdes Hans Wigren 
till ny ordförande i direktionen.
 
Lars Söderberg avtackades efter många års
mycket uppskattat arbete.

Gunilla Törnquist-Hedström och
Maiken Westberg  avtackades
för mångåriga insatser.Hela nya direktionen här!
 

 
Föredragningslista
vid Östgöta Gilles i Stockholm årsmötesförhandlingar
tisdagen den 28 november klockan 18.00


1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet och information om direktionens val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän
4. Årsredovisning 2016/2017
 Se här!
5. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016/2017
6. Fastställande av balans? och resultaträkningarna och disposition av resultatet
7. Fråga om ansvarsfrihet för direktionen
8. Fastställande av antal direktionsledamöter
9. Val av direktionsledamöter
10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
11. Val av valkommitté
12. Fastställande av årsavgift för 2017/2018
Direktionen föreslog oförändrad avgift: 175 kronor för enskild samt 250 kronor för två boende på samma adress.
13. Anmälan om nya medlemmar
14. Övriga, i förväg anmälda, ärenden
15. Årsmötet avslutas

 

 

           
Östergyllenkalendern

Utvalda arrangemang för östgötar
när och fjärran i förening
   

Vårfinalen 20 maj 2018
Skärgårdskryssning för
östgötar i sommarvärme!

Läs mer här!

Alltid nyheter från Östergötland:
SVT Öst
SR P4 Östergötland
  
      Tåkern just nu:
Naturum denna vecka
Tåkerns fältstation
På portalen
Östergyllen.se
kan du välja 
östgötaförening
för att få veta mer om
föreningens inriktning
och arrangemang.
Om du vill bli medlem,
klicka på "Bli medlem"
hos vald förening!


Östergyllen.se