östergyllen.se                        webmaster

www.FLL.nu


Föreningen
Linköpings Läroverkspojkar
     
                    

                                                     Start

Bli medlem            Styrelse            Kontakt           Stipendiater

     Årsmöten

 


FLL:s tidigare
arrangemang
i urval


Klicka här!

 

 
Vårbrev 2017

Årsmötet 2017

Årsmötet kommer i år att hållas på Värdshuset Gamla Linköping lördagen den 1 april. I år kommer vi att gästas av läroverksflickan, sångerskan och Tekniska verkens kommunika-tionschef Lana Brunell. Dessutom kommer 2016 års stipendiater att berätta om sina erfarenheter. Till kallelsen.


Vad sig i föreningen tilldragit

2016 års stipendiater
Våra musikstipendiater, gitarristen Linus Kallberg och flöjtisten Kajsa Karlsson har nu genomfört sina heldags masterclassunder-visning med sina utvalda mentorer. I båda fallen var eleverna synnerligen nöjda och inspirerade till att fortsätta sitt musicerande.

Humanisterna Agnes Jakobsson och Alexander Ivehammar fick som sina föregångare först en visning av Akademiens lokaler och bibliotek av Akademiens kanslichef Odd Zschiedrich, för att sedan uppleva Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst den 20 december med närvaro av hela den kungliga familjen (utan barn).

Den stora överraskningen var att vi i år inte fick bara två biljetter till evenemanget utan sex! Eftersom detta var det tionde året som vi skickade elever till högtids-sammankomsten ansåg akademiens kansliansvarige att det var lämpligt att även inbjuda idégivaren Anne-Marie Kihlstedt, Katedralskolan, och undertecknad för FLL, att tillsammans med våra respektive uppleva detta enastående evenemang, med lysande anföranden av Klas Östergren, Sara Stridsberg, Per Wästberg och Kristina Lugn.

Därefter var vi även inbjudna till mingel hos landshövdingen i Tessinska palatset för att sedan dagen efter få en visning av Högsta domstolen av Göran Lambertz.

Saga Ekedal och Parvin Abbasi fick i slutet av januari 2017 åka till Berzeliusdagarna, två intensiva men mycket uppskattade dagar i regi av Svenska Kemistsamfundet med som vanligt högklassiga föredrag från såväl forskningsfronten som den praktiska verkligheten samt inte minst viktigt – trevligt och inspirerande mingel med likasinnade ungdomar från hela landet.

Föreningen står för alla kostnader för eleverna i samband med alla dessa evenemang, sammanlagt ca 35 000 kr, dock inte för oss specialinbjudna, som stod för våra egna kostnader.

Stipendiaterna kommer som vanligt att redogöra för sina upplevelser vid årsmötet den 1 april.

Övriga bidrag till elever och föreningar
Under 2016 har vi även givit bidrag till biljettkostnader för flera klassers besök på Dramaten, Östgötateatern och Nobelmuséet samt Stockholms Stadsteater. Totalt lämnade övriga bidrag uppgår till ca 40.000 kronor. Utöver detta har vi delat ut bokpremier för ca 20.000 kronor.

2017 års stipendier och bokpremier
Arbetet med att utse mottagare till 2017 års stipendier och premier är i full gång i samråd mellan Läroverkspojkarnas och Katedralskolans stipendiekommittéer. Vi undersöker möjligheten av att kunna skicka två elever i samhällskunskap till Riksdagens högtidliga öppnande i höst efter mönster av akademistipendierna.

Efter 10 års samarbete flyter nu rutinerna bra för att med god framförhållning kunna få fram både stipendiater, diplom och premieböcker. Genom att vi ställt krav på tidig budgetering av resor, teaterbesök mm från skolan har vi nu bra koll på våra kostnader.

Svenska Akademiens minnespenning
Vi har även detta år begåvats med Svenska Akademiens minnespenning som för 2016 präglats till minne av poeten och skådespelaren Allan Edwall. Medaljen, som (som vanligt) är mycket vacker, har liksom flera av de senaste utformats av konstnären och ledamoten av Konstakademien Peter Linde.

Linköpingspojkarne i Stockholm
Samarbetet har utvidgats så att vi nu får glädje av varandras hemsidor. Linköpingspojkarnes ordförande Hans Hernborn fungerar som vår webmaster.
FLL:s hemsida nås via  www.FLL.nu
eller kort och gott:  
FLL.nu  
alternativt med enbart gemener:  fll.nu

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Avkastningen torde fortsättningsvis vara mer än tillräcklig för vår stipendie- och övriga bidragsverksamhet.

Tage Danielssontävlingen
Pristävlingen om bästa samhällssatiriska dikt i Tage Danielssons anda har för sjätte året i följd utlysts bland skolans elever. Alstren ska vara inlämnade senast den 30 april. Pristagare för årets tävling kommer att tillkännages vid vårterminens avslutning. Tävlingen har utlysts i samarbete med Tage Danielssons Vänner (TDV), vilka även står för halva prissumman. Juryn består av en representant för vardera Katedralskolan, TDV och Läroverkspojkarna.
Lagom till skolbyggnadens 100-årsjubiléum hösten 2015 utgavs en antologi med de fyra senaste årens prisbelönade dikter. Antologin kommer att finnas till salu vid årsmötet och kan inhandlas för den furstliga summan av 40 kronor per exemplar.

Linköping i februari 2017
Håkan Arbrandt
ordförande

 

Östergyllenkalendern
 
Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar 
när och fjärran i förening

Vårfinalen 28 maj 2018
 

Skärgårdskryssning för
östgötar i sommarvärme

 Läs mer här!
 

Alltid nyheter från Östergötland
SVT Öst Linköping
SR P4 Östergötland

 


Östgötafåglar just nu
Tåkern denna vecka
På portalen
Östergyllen.se
kan du välja östgötaförening
för att få veta mer om föreningens
inriktning och arrangemang.
Om du vill bli medlem,
klicka på "Bli medlem"
hos vald förening!


Östergyllen.se