Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

FLL.se


Föreningen
Linköpings Läroverkspojkar
     
                    

                                                     Start

Bli medlem            Styrelse            Kontakt           Stipendiater

     Årsmöten

 


FLL:s tidigare
arrangemang
i urval


Klicka här!

 

 
Höstbrev 2018

Vad sig i föreningen tilldragit

2018 års stipendier och bokpremier
Stipendiaterna inom musik, Lisen Sönnerbrandt (elbas) och Markus Borell (trumpet), har varit i kontakt med sina mentorer. Lisen åkte till Stockholm den 16 november för möte med en baslärare från Musikhögskolan. Markus åker sedan upp den 12 december för mötet med sin mentor.

Humanisterna Amanda Swartz och Lucas Severinsson får som sina föregångare uppleva Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst den 20 december med närvaro av kungen och drottningen. Hotellrum är redan bokade på Scandic Gamla Stan.

Julia Utterström och Julianna Holmberg får den 25 – 26 januari 2019 åka till Berzeliusdagarna, två intensiva dagar i regi av Svenska Kemisamfundet med högklassiga föredrag från såväl forskningsfronten som den praktiska verkligheten. I år har skolan glädjande nog tilldelats plats vid Linnédagarna och här har Linnea Dahlberg utsetts till årets Linné-stipendiat. Föreningen står ju som bekant för alla kostnader för vid dessa evenemang. – Vid våravslutningen delade vi ut även 69 premieböcker till duktiga elever i avgångsklasserna, som en belöning och uppmuntran till vidare studier.

2019 års stipendier och bokpremier
Arbetet med att utse mottagare till 2019 års stipendier och premier i samråd mellan Läroverkspojkarnas och Katedralskolans stipendiekommittéer har ännu inte påbörjats. Det går in i sin aktiva fas först i början av vårterminen.

Tage Danielsson-priset
Tillsammans med Tage Danielssons Vänner kommer vi även innevarande läsår att utlysa en tävling om vem av skolans elever som skriver den bästa satiriska dikten i Tage Danielssons anda. Vi får hjälp med ”marknadsföringen” av Vitterhet & Häfd – Eranos och svensklärarna på skolan. Sjunde året, dvs i våras, deltog 22 elever med bidrag (vissa av dem med fler än ett).

Årets bidrag var av en väl så hög kvalitet som fjolårets. I år kunde därför juryn dela ut två förstapris på 3000 kr till Jacob Granqvist och Victor William Oinonen Svensson, och fyra tredjepris om vardera 1000 kr till Ingrid Olsson, Linnea Dahlberg, Sara Lindholm och Lisen Sönnerbrandt. Jacob var för övrigt en av 2017 års akademistipendiater och Lisen blev som synes ovan en av 2018 års musikstipendiater.

Antologin över de första fyra årens pristagare finns fortfarande att beställa hos ordföranden och kostar 20 kr/st. De av er som har missat tillfällen att köpa antologin har således nya möjligheter att inhandla boken.

Nu går tävlingen vidare i vår och vi hoppas på en fortsatt antals- och kvalitetshöjning.

Katedralskolans konstförening
I våras bildades Katedralskolans konstförening med syftet att bl a fånga upp och stötta konstintresset bland skolans elever. Så har föreningen startat en konsttävling och kan redan glatt notera ett 30-tal bidrag. FLL bidrar med 1000 kr till en prissumma.

Föreningen bjuder in till en föreläsning den 22 november kl 17.30 om linköpingskonstnären Johan Krouthén i skolan, sal 251. Föreläsare är Hans Nilsson, bitr. professor i historia vid Linköpings universitet. FLLs medlemmar är hjärtligt välkomna.

Övriga bidrag
Utöver stipendier och bokpremier stöttar vi ju bildningsarbetet inom skolan med bidrag till studieresor, teaterbiljetter mm. Vi har sedan 2016 ett mycket bra system där skolan redan tidigt under läsåret tar fram en budget över vilka evenemang som man önskar vårt stöd till.

Vid budgetmötet deltar inte bara stipendiekommittén utan även skolledningen. Vid detta visar ledningen en ”bruttolista” och vi kan gemensamt sovra bland önskemålen och fördela finansieringen mellan skolan och FLL.

Bidragsdelen från FLL kommer sålunda detta läsår att uppgå till ca 77.000 kronor. Denna summa utgör en minskning jämfört med föregående år, men detta beror på att skolan periodiserat resor mm för att bättre passa med den pedagogiska planeringen.

I vår kommer vi dessutom som tidigare år att dela ut bokpremier för ca 20.000 kr.

Linköpingspojkarne i Stockholm
Samarbetet har fortsätter. Vi har egen hemsida med adressen fll.nu.
Linköpingspojkarnes ordförande Hans Hernborn har genom att hårdbevaka domännamnen lyckats registrera denna adress för oss och kommer tills vidare att fungera som vår webmaster och har du något som du vill få med så kontaktar du honom via Roger Sävenhed (roger.savenhed@gmail.com).

På hemsidan kan man läsa bl a programplaner, rapporter såsom denna och annat av intresse för våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot tips och önskemål om innehåll från medlemmarna.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Avkastningen är även fortsättningsvis fullt tillräcklig för vår stipendie- och premieverksamhet, som vi kan driva vidare utan att röra grundkapitalet.

Årsmötet 2018
Vid vårens årsmöte omvaldes huvuddelen av styrelsen som nu består av Håkan Arbrandt, ordförande, Bo Peter Persson, vice ordförande, Ulf Valsinger, skattmästare, Inga Wallenquist, bibliotekarie och CarlFredrik Hanzon, klubbmästare, Reine Wrangenby, intendent, Roger Sävenhed samt nyvalda Camilla Yngve och Britt Trossmark Torstensson. – Valberedning utgörs av Lars Jagerfelt (sammankallande) och Anders Abelius.

Innan de formella årsmötesförhandlingarna presenterades 2017 års stipendiater som berättade om sina upplevelser.

Till vårt stora nöje fick vi därefter lyssna till arkeologen Göran Tagesson, som är projektledare för ”Hus och hushåll i svenska städer under perioden 1600 – 1850” vari Skolmästaregården ingår i delprojektet Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Efter årsmötet har en dendrokronologisk undersökning av timret i Skolmästaregårdens väggar genomförts i syfte att få reda på hur gamla stockarna är. Undersökningen bekräftade, att Skolmästaregården är Linköpings äldsta bostadshus, byggt 1695. Efter årsmötet intog deltagarna som brukligt en välsmakande måltid på Wärdshuset Gamla Linköping.

Linköping i november 2018 
Håkan Arbrandt 

ordförande

 

Östergyllenkalendern
 
Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar 
när och fjärran i förening

Alltid nyheter från Östergötland
Tåkerns fältstation!

Skärgårdskryssning 2019
Läs mer här! 

På portalen
Östergyllen.se
kan du välja östgötaförening
för att få veta mer om föreningens
inriktning och arrangemang.
Om du vill bli medlem,
klicka på "Bli medlem"
hos vald förening!


Östergyllen.se