Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter enligt dataskyddsförordningen här

Östergyllen.se                    Webmaster

www.ostgotagille.se


 

Start                         Historik                         Direktion                         Bli medlem                         Kontakt
   
Östgöta Gilles arrangemang
Onsdag 28 november 2018 kl 18.00
ÅRSHÖGTID 2018
Årshögtiden inleds med årsmöte.
Vidare utdelas årets doktorand- och
kulturstipendier. 
Vadstena-Akademiens stipendiater
framträder. vid måltiden.
Hedersgäst och föredragshållare är 
Christina Stark från Väderstad AB.
Anmälan senast 21 november.
Mer information här!

Och detta har redan hänt:
TIDIGARE AKTIVITETER
Här nedan finns ett urval av 
våra tidigare arrangemang 

Tisdag 6 november 2018 kl 12.00
MUSEET HAMN I FISKSÄTRA
Ryska och svenska trupper drabbade
samman vid slaget vid Stäket 1719.
Arkeologiska utgrävningar har idag
resulterat i mer än 1000 föremål, 
somliga från vikingatid, men de flesta
från slaget vid Stäket. 
Läs mer här!

Tisdag 25 september 2018 kl 13.15
KONSTVISNING I TUNNELBANAN
Vi träffades i tunnelbanan Kungsträdgården
för en guidad T-tur med visningar på
ett flertal stationer. 

Lördag 8 september 2018 (heldag)
LINKÖPING MED OMNEJD
Årets hemresa bjöd på besök hos 
Linköpings kommun, domkyrkan och 
flyvapenmuseet!  Läs mer här!

Måndag 28 maj 2018 kl 17.15
VÅRFINAL FÖR ALLA ÖSTGÖTAR
I STOCKHOLM

Skärgårdskryssningen med räkfrossa
ombord på M/S Rödlöga blev en
härlig och varm sommarkväll!
Läs mer här!

Lördag 24 mars 2018
DAGSUTFLYKT TILL NORRKÖPING
MED KONSERT I DE GEERHALLEN

Norrköpings symfoniorkester och
Simone Lamsma
Se vidare utsänt medlemsbrev!

Tisdag 6 mars 2018 kl 18.00
ÖSTERGÖTLANDS JÄRNVÄGAR
DÅ OCH NU

Olle Strid om järnvägsnätets tillkomst
och betydelse för Östergötlands 
utveckling samt planer för kommande
järnvägsnät i Sverige.

Tisdag 28 november 2017
ÖSTGÖTA GILLES ÅRSHÖGTID
Årsmötesförhandlingar
Stipendiater
Gäst: Lars Stjernkvist
Här!

Onsdag 8 november 2017 kl 9.15
STOCKHOLMS STADSTEATER
Vi gjorde en exklusiv rundvandring
med guide och skådespelare på
stadsteatern vid Sergels torg.


 
 
 
Inbjudan/kallelse
till Östgöta Gilles 215e


ÅRSHÖGTID

Tid: onsdagen den 28 november 2018 kl1800
(dagen fastställd stadgeenligt år 1803)

Plats: Grillska Huset vid Stortorget 3 i Gamla Stan
(skylt framför ingången)
 
Årshögtiden inleds med årsmöte för Gillets medlemmar
Föredragningslistan: se nedan.

Årsredovisning 2017/2018 med resultat- och balansräkningar
samt föredragningslista kommer att finnas här på Gillets hemsida i god tid före årsmötet och vid entrén till möteslokalen.
 
Hedersgäst och föredragshållare är i år

Christina Stark från Väderstad AB,
som tillverkar lantbruksmaskiner för jordbearbetning och sådd.

Väderstad AB grundades 1962 av Christinas far, lantbrukaren Rune Stark. Företaget är idag internationellt framstående inom sin bransch. Vi får höra hur ett företag vuxit från en gårdssmedja till ett av Östergötlands största företag med 950 anställda.

Under årshögtiden delas Östgöta Gilles doktorand-och kulturstipendier för 2018 ut.
Doktoranderna medverkar och redovisar sina arbeten och Vadstena-Akademiens stipendiater tackar i sedvanlig ordning för sina stipendier med ett musikaliskt divertissement, vilket alltid är ett uppskattat inslag vid måltiden som avslutar årshögtiden.


Bindande anmälan
om deltagande i årshögtiden görs genom inbetalning av 400 kr per person till Gillets plusgirokonto 5 65 44-0, senast den 21 november. Drycker betalas på plats. Vänligen ange deltagarnas för- och efternamn tydligt.
 
Årshögtiden är ett bra tillfälle att presentera Gillet för vänner med östgötaintresse. Du är välkommen att ta med dina vänner för att värva nya medlemmar. 
 
Varmt välkommen!
ÖSTGÖTA GILLE
Direktionen


 

ÅRSMÖTE 2018

Föredragningslista

vid Östgöta Gilles i Stockholm årsmötesförhandlingar

Onsdagen den 28 november klockan18.00

1. Årsmötet öppnas

2. Val av ordförande för mötet och information om
ordförandens val av sekreterare vid mötet

3. Val av två justeringspersoner

4. Föredragande av årsredovisningen för 2017/2018

5. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018

6. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
samt disposition av resultatet

7. Fråga om ansvarsfrihet för direktionen

8. Fastställande av antal direktionsmedlemmar

9. Val av direktionsledamöter

10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

11. Val av valkommitté

12. Fastställande av årsavgift för 2018/2019

Direktionen föreslår oförändrad avgift:
175 kronor för enskild och 250 kronor för
två boende på samma adress.


13. Anmälan om nya medlemmar

14. Övriga i förväg anmälda ärenden

15. Årsmötet avslutas


 

           
Östergyllenkalendern

Utvalda arrangemang för östgötar
när och fjärran i förening
   

Vårfinalen 20 maj 2018
Skärgårdskryssning för
östgötar i sommarvärme!

Läs mer här!

Alltid nyheter från Östergötland:
SVT Öst
SR P4 Östergötland
  
      Tåkern just nu:
Naturum denna vecka
Tåkerns fältstation
På portalen
Östergyllen.se
kan du välja 
östgötaförening
för att få veta mer om
föreningens inriktning
och arrangemang.
Om du vill bli medlem,
klicka på "Bli medlem"
hos vald förening!


Östergyllen.se