Föreningen Linköpingspojkarne i Stockholm

Årsmöte med vårlunch 2022
ägde rum den 30 mars 2022 med start kl 11.30
på Klara Östra kyrkogata 10, 2 tr.

Sammanfattning: Verksamhetsberättelsen för 2021 inkl ekonomisk redovisning genomgicks.
I enlighet med revisorernas utlåtande beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Årsavgiften, som varit noll kronor under pandemiåren 2021 och 2022, återgår till att vara 100 kronor fr o m 2023, dock att den är 50 kr för medlems inträdesår fr o m 2022.
Den nya styrelsen och övriga funktionärer redovisas under "Styrelse" på Startsidan.
Efter årsmötets vårlunch talade journalisten och rysslandskännaren 
Stig Fredrikson
om Ryssland under Putin med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina,
samt svarade på de närvarandes frågor i ämnet.