Linköpingspojkarne 2019
 
Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2019.

 
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen 168 medlemmar mot 176 föregående år. Fem nya medlemmar har tillkommit, tre har avlidit och tre har utträtt. Därtill har sju inte erlagt årsavgift trots påminnelser och därför bokförts som utträdda. Nya medlemmar är givetvis välkomna att ansöka om medlemskap via Bli medlem på hemsidan www.linkopings.se
 
Föreningens årsmöte 2019
ägde rum torsdagen den 28 mars på Svenska Läkaresällskapet med 34 närvarande medlemmar. Parentation hölls över medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte. Under förhandlingarna fastställdes årsberättelse för 2018 med ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för år 2019 enligt styrelsens förslag. Medlemsavgiften för år 2020 är oförändrat 100 kr. Stadgeenliga val av styrelse och andra funktionärer förrättades därefter.
 
Val. Valberedningens förslag hade utsänts med handlingarna inför årsmötet. Årsmötet beslutade enligt förslaget varvid styrelsen fick följande sammansättning (anm: mandat till 2021 markeras med *asterisk, övriga mandat valda till 2020; styrelsens senare konstituering anges inom parentes).
 
Ordförande: Hans Hernborn (redaktör för föreningsblad o hemsida samt arkivarie).
Ledamöter: Håkan Tiderman (skattmästare och matrikelansvarig), Karin Demin, Vivi-Anne Ericsson* omval, Katarina Grönskog* omval, Adriana Lender, Lars Lorentzon* omval, Göran Nordenhök och Sven Wretemark* omval.
Suppleanter: Per Ekström* omval och Ann-Margret Johansson.
Vidare omvaldes Lennart Erixon och Göran Gardeman till revisorer samt omvaldes Anette Frisk och Bo Ennerberg till revisorssuppleanter. Till valberedning omvaldes Åsa Rundquist, sammankallande, Bo Ekegren och Birgitta Schwinn.
 
Vårmiddag med filmvisning. Efter årsmötet intogs en angenäm middag i läkaresällskapets jugendrestaurang. På den subventionerade menyn stod vårlamm med primörer, färska örter och kalvbuljong samt som dessert vaniljkokta rabarber bavaroise. Till kaffet visade ordföranden kortfilmer under rubriken Linköping på 1940-talet – människor, byggnader och gater. Här kunde snart flertalet medlemmar träffsäkert identifiera filmernas olika gatumiljöer och tillfoga egna muntra vittnesmål om uppväxtårens linköpingsliv innan kvällen avslutades.
 
Föreningens specialarrangemang 2019
24 januari besökte 28 medlemmar det nyrenoverade Nationalmuseum för en tidsresa bland favoriter och nyförvärvade skatter från museets sex århundraden. Under den synnerligen uppskattade visningen kunde intendent Karin Olsson även visa och berätta om verk med östgötsk anknytning, t ex en förgylld 1500-tals trärelief av Gustav Vasa i Örtomta, samt verk av konstnärerna Marcus Larsson, Åtvidaberg, August Malmström, Västra Ny och Märta Måås-Fjetterström, Kimstad. Museets nya hörlurar visade sig ha perfekt ljudåtergivning.
 
8 februari kom 24 medlemmar till en guidad specialtur på de folkvaldas arbetsplats, Sveriges Riksdag. Det skedde, så när som på två månader, 100 år efter riksdagens beslut om att införa allmän och lika rösträtt och i anslutning till att riksdagen påbörjat ett fyra år långt demokratijubileum för att uppmärksamma denna milstolpe i den svenska demokratins historia. Vår trevliga guide Katja Stemme visade de stilfulla delarna av gamla och nya riksdagshuset inklusive kammaren där besluten fattas idag och från vars foajé besökaren har möjlighet att blicka ut mot regeringskansliet Rosenbad och den speciella våning där vår förening bildades år 1920. En fika på Bagdad café avslutade besöket.
 
2 maj gick föreningens fulltecknade östgötaresa 2019 till säteriet Adelsnäs i Åtvidaberg på speciell inbjudan av baron Gustaf Adelswärd. Adelsnäs är en av landets största egendomar med skogs- och lantbruk, vatten- och viltvård med en intressant historia. Vår värd mötte vid grinden och visade oss runt i slottets salar, bl a salong, bibliotek och stora salen - ett synnerligen intressant, trevligt och minnesvärt besök för de 30 deltagande medlemmarna.
 
En god lunch intogs på golfrestaurangen med dess natursköna omgivningar. Vi åhörde och åsåg världens enda fungerande Solkanon i sin fulla kraft. Exakt kl 13 lyste solen in genom kanontornets springa, träffade ett brännglas och antände kanonens fängkrut. Smällen hördes långt över Bysjön och in i Adelsnäs festsalar, vilket sades ha skett även förr i tiden i rent underhållande syfte. Även på Bersbo koppargruvor fick vi en guidad tur i en unikt gruvlig östgötamiljö som Bersbo gruvkulturförening gör sitt bästa för att bevara. Eftermiddagsfika och hembakt rabarberpaj fick avrunda denna härliga östgötavistelse, hela dagen i strålande sol i Östergötland medan det regnade i Stockholm såväl vid avfärd som ankomst!
 
20 maj deltog 95 östgötar och närstående i Vårfinalens skärgårdskryssning med Östgötaflickorna (arrangör), Linköpingspojkarne och Östgöta Gille i Stockholm. Ombord på M/S Rödlöga serverades vin, räkor i stora lass samt bröd, sås, kaffe och drycker enligt individuella önskemål. Skärgården och M/S Rödlöga, med med fönsterutsikt över sjö och kobbar, visade åter sina bästa sidor för östgötafest – och ännu en gång i ett strålande vackert försommarväder. Tack, Östgötaflickorna!
 
10 september slöt 29 medlemmar upp i vårt dubbelarrangemang på det totalrenoverade Stockholms stadsmuseum.  Med utgångspunkt i platsen för östgöten Birger Jarls sigill visades först Museets Guldkorn av arkeolog Lin Annerbäck. Dessa föremål och museiskatter reflekterar Sveriges historia från år 1527 fram till våra dagar. De nya utställningsrummen var välgjorda och intressanta. Vissa svårigheter fanns dock att höra guiden pga konkurrerande högtalarljud i montrarna. Det andra arrangemanget fungerade desto bättre när vi samlades i hörsalen (!) med utsikt över Södermalmstorg. Antikvarie Marit Holgersson berättade för oss om nya fynd vid de omfattande utgrävningarna vid Slussen. En förträfflig bildvisning och en dito fika beledsagade framställningen. Detta var tredje gången som Marit hade vänligheten att uppdatera oss om nya historiska fynd, även denna gång avtackad med en varm applåd.
 
11 oktober deltog 24 medlemmar i ännu en guidad specialtur på de folkvaldas arbetsplats, Sveriges Riksdag. Vår guide var denna gång Ylva Gunillasdotter. Se ovan (8/2) om innehållet. Även denna gång fanns möjlighet att avsluta med kaffe på Medelhavsmuseet.
22 oktober samlades 30 medlemmar i Rikssalen på Kungliga Slottet för utställningen Se på mattorna – det är jag, om textilkonstnären från Kimstad och Vadstena, Märta Måås-Fjetterström, och hennes livsverk, här representerade av ett 60-tal av hennes mattor, många från de kungliga bostäderna. Vår guide Jonas Rosin berättade även om de många efterlämnade mönstren, totalt över 700 stycken där den ena inte är den andra lik, och som medför att hantverket och kulturarvet lever vidare. Efter den uppskattade visningen fanns också möjlighet att på egen hand närmare beskåda mattor och mönster samt dessutom att ”på biljetten” även besöka de kungliga våningarna på slottet.
 
4 december avslutades verksamhetsåret med specialvisning av Nobel-utställningen Mänsklighetens största nytta samt höstlunch på Nobel Prize Museum i Börshuset vid Stortorget i Gamla stan. Utställningen kretsade kring Nobelprisbelönade insatser som har räddat liv, mättat mänskligheten, skyddat planeten och sammankopplat människor – allt avgörande insatser för världen och framtiden. På grund av det stora intresset visade två guider var sin grupp som båda besökte samtliga monterarrangemang, även flera interaktiva sådana. Efter visningarna intog de 32 medlemmarna subventionerad lunch på museets Bistro Nobel. Meny: soppa eller sallad, örtbakad sejfilé med pepparrots-hollandaise, ärtor, potatis, smör, bröd, kaffe/te. Efter den välsmakande lunchen kunde även museets övriga utställningar och Stortorgets julmarknad besökas.
 
Informationsbrev, hemsida och e-post
Föreningsbladet Linköpingspojkarne informerar medlemmarna om föreningens olika aktiviteter. Det producerades under året vid 4 tillfällen. Postnord eBrev anlitades för tryckning, kuvertering, adressering och distribution.
 
På föreningens hemsida linkopings.se  tillkännages såväl olika föreningsaktiviteter som ändringar och uppdateringar av arrangemangen. Inom ramen för portalen östergyllen.se samarbetar Linköpingspojkarne med Linköpings Läroverkspojkar (FLL) i Linköping, Östgötaflickorna i Stockholm och Östgöta Gille i Stockholm.
 
Allt fler medlemmar använder e-post, vilket avsevärt underlättar föreningens kommunikation och administration, t ex när ändringar sker inför ett arrangemang.
 
Föreningens ekonomi 2019
framgår av bokslutet som utsänts till medlemmarna per brevpost den 3 mars 2020 (medlemsbrev 2-2020).

Föreningsverksamheten under året kostade 73 067 kr, varav merparten möteskostnader. Kostnaderna täcktes till 57 650 kr av medlems- och arrangemangsavgifter.
 
Ett värdepappersutskott inom styrelsen bestående av Hans Hernborn och Göran Nordenhök har hanterat placeringarna av föreningen kapital. Årets resultat för kapitalförvaltningen är ett överskott på 130 867 kr, varav 112 117 kr reavinst (netto) och 18 750 kr utdelning på aktier.
 
Resultatet för 2019 påverkades också av en skattekostnad på 83 282 kr avseende verksamheten 2018. Resultatet för 2019 blev ett överskott på 32 168 kr. Det egna kapitalet var vid årsskiftet 1 330 528 kr. I tillgångarna ingick aktier med ett redovisat anskaffningsvärde på 824 309 kr. Marknadsvärdet på dessa aktier var vid senaste årsskifte 815 989 kr.
 
Stipendier
Linköpingspojkarnes stipendium Årets Katedralare tilldelades traditionsenligt en kvinnlig och en manlig elev i avgångsklasserna vid Katedralskolan i Linköping. Årets mottagare av 3 000 kr vardera blev Sigrid Larsson och Marcus Jonsson. Ordföranden närvarade vid årets stipendieutdelning på skolan.
 
Föreningens namn
Årsredovisningen för 2018 avslutades med beskedet att styrelsen beslutat genomföra en rådgivande medlemsenkät angående föreningens framtida namn. I medlemsbrev 1-2019 inbjöd därför styrelsen till en frivillig, rådgivande brevpostenkät. Styrelsen menade att föreningens stadgar och verksamhet kännetecknas av jämställdhet mellan könen men föreningens namn ger en annan innebörd. I namnet är de kvinnliga medlemmarna osynliga vilket man ville ändra. I enkätens första fråga kunde man ta ställning till dels om det gamla namnet var bra eller dåligt, dels om det borde ändras. Man kunde även välja bland ett flertal alternativa namn och även föreslå ytterligare alternativ. Enkäten besvarades av 97 medlemmar, vilket motsvarade 55 procent av alla som då fanns upptagna i medlemsregistret. 47 medlemmar förordade namnändring medan 27 ansåg att namnet inte borde ändras; övriga uttryckte ingen uppfattning. För de olika alternativnamnen kunde inget vinnande alternativ skönjas. Enkätens resultat redovisades på www.linkoping.link och styrelsen uppmanade sedan årsmötet i mars 2019 att diskutera namnfrågan och ta ställning till ett föreslaget nytt namn: ”Föreningen Linköpingspojkarne och -flickorna i Stockholm”. Ett tiotal medlemmar yttrade sig. Årsmötet gick därefter till omröstning varvid styrelsens förslag inte nådde erforderlig tvåtredjedels majoritet.
 
Styrelsen
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden samt därutöver hållit fortlöpande kontakt.
 
Stockholm den 3 februari 2020
Styrelsen