FULLBOKAT!
Endast plats på väntelista kan erhållas!
Linköpingspojkarne hösten 2023

Medlemmar i Föreningen Linköpingspojkarne i Stockholm
är välkomna att här anmäla/boka sitt deltagande i föreningens arrangemang
enligt föreningsbrev som utsändes per e-post 2023-09-04.


Antalet platser är begränsat - först till kvarn gäller!
Fyll i nedanstående uppgifter och klicka på "Skicka". Inom några dagar får du svar.

Om det finns platser kvar får du bekräftelse med ytterligare information
inför besöket samt uppgift om hur avgiften betalas. 
Om det ej finns ledig plats placerats du på väntelista (enligt anmälans tidsstämpel).
Betala alltså inte avgiften innan du erhållit platsbekräftelse!
  • Bokningsläget (29/9) för de olika dagarna: 
  • 27 september: AVSLUTAT!
  • 5 oktober: FULLBOKAT - endast väntelista.
  • 12 oktober: FULLBOKAT - endast väntelista.
-------------------------------
Anmäl/Boka här:


Ja, jag är medlem och anmäler mig härmed till det/de arrangemang jag markerat i kryssruta nedan.


*
*
*
*

Jag anmäler även följande medlem i Linköpingspojkarne till besöket på Medeltidsmuseet:

Jag anmäler mig till arrangemanget på Kungliga slottet (endast ett av alternativen får väljas):

Jag anmäler även följande medlem i Linköpingspojkarne till samma datum på slottet:


Kontrollera uppgifterna ovan!
Tryck sedan 1 gång på "Skicka"

Du får ett svarsmail inom några dagar till den e-postadress du angivit ovan!


Till Start