Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

www.FLL.se

 

  Föreningen
 Linköpings Läroverkspojkar
 

                                          Start

Bli medlem      Styrelse      Kontakt       Stipendiater

 


FLL:s tidigare
arrangemang
i urval 
här!

 

 

2019


Mer om Katedralskolan
 


Bilderna ovan: © Hans Hernborn foto

 
Vårbrev 2018
 

Vad sig i föreningen tilldragit

2017 års stipendiater
Vår ena musikstipendiat, saxofonisten Jenny Enerbäck har nu genomfört sitt heldagsbesök i en inspel­ningsstudio utanför Göteborg och fått rejäla insikter i hur man producerar inspelad musik med sina utvalda mentorer. Pianisten Carl Swanberg har inte ännu fått sin masterclass-dag, beroende på att hans utvalda mentor, Richard Wells, har ett så späckat turnéschema, men det kommer att ske under våren. Något för Carl att se fram emot!

Humanisterna Ellen Ohlsson och Jacob Granqvist fick som sina föregångare först en visning av Akademiens lokaler och bibliotek, för att sedan uppleva Svenska Akademiens årliga högtidssamman­komst den 20 december med närvaro av hela den kungliga familjen (utan barn). Däremellan hann de även med ett besök på Högsta Domstolen där justitierådet Lars H Edlund var ciceron.

Eftersom det har varit lite turbulent kring valet av landshövding i Stockholms län, blev det inget mingel på Tessinska palatset. I stället anordnade Akademien ett eget mingel efter den hårt schema­bundna högtidssammankomsten.

Matilda Billehag och Victor Stern fick i den 26 – 27 januari 2018 åka till Berzeliusdagarna, två intensiva men mycket uppskattade dagar i regi av Svenska Kemistsamfundet med som vanligt hög­klassiga föredrag från såväl forskningsfronten som den praktiska verkligheten samt – inte minst viktigt – trevligt och inspirerande mingel med likasinnade ungdomar från hela landet.

Föreningen står ju som bekant för alla kostnader för eleverna i samband med alla dessa evenemang, sammanlagt ca 35.000 kr, dock inte för oss specialinbjudna, som stod för våra egna kostnader.

Stipendiaterna kommer som vanligt att redogöra för sina upplevelser vid årsmötet den 21 april.

Övriga bidrag till elever och föreningar
Under 2017 har vi även givit bidrag till biljettkostnader för flera klassers besök på Dramaten, Östgöta­teatern och Nobelmuséet samt Stockholms Stadsteater.

Totalt lämnade övriga bidrag uppgår till ca 40.000 kronor. Utöver detta har vi delat ut bokpremier för ca 20.000 kronor.
  
2018 års stipendier och bokpremier
Arbetet med att utse mottagare till 2018 års stipendier och premier är i full gång i samråd mellan Läroverkspojkarnas och Katedralskolans stipendiekommittéer.

Efter mer än 10 års samarbete flyter nu rutinerna bra för att med god framförhållning kunna få fram både stipendiater, diplom och premieböcker. Genom att vi ställt krav på tidig budgetering av resor, teaterbesök, studiebesök vid Tåkern mm från skolan har vi nu bra koll på våra kostnader. Vi har dess­utom kommit överens med skolan om att alla teaterbesök etc. inte behöver ske sista läsåret utan att skolan får lägga dem där det bäst passar ihop med kurserna.

Svenska Akademiens minnespenning
Vi har även detta år begåvats med Svenska Akademiens minnespenning som för 2016 präglats till minne av litteraturhistorieprofessorn och tidigare akademiledamoten Martin Lamm. Medaljen, som (som vanligt) är mycket vacker, har liksom flera av de senaste utformats av konstnären och ledamoten av Konstakademien Peter Linde.

Linköpingspojkarne i Stockholm
Samarbetet har utvidgats så att vi nu får glädje av deras hemsida genom en egen länk därifrån. Linkö­pingspojkarnes ordförande Hans Hernborn fungerar som vår Webmaster. Adressen är (numera www.fll.se).

Ekonomi
Föreningens ekonomi är, som framgår av förvaltningsberättelsen, fortsatt mycket god. Avkastningen torde fortsättningsvis vara mer än tillräck­lig för vår stipendie- och övriga bidragsverksamhet.

Tage Danielssontävlingen
Pristävlingen om bästa samhällssatiriska dikt i Tage Danielssons anda har för sjätte året i följd utlysts bland skolans elever. Alstren ska vara inlämnade senast den 30 april. Pristagare för årets tävling kom­mer att tillkännages vid vårterminens avslutning.

Tävlingen har utlysts i samarbete med Tage Daniels­sons Vänner (TDV), vilka även står för halva prissumman. Juryn består av en representant för vardera Katedralskolan, TDV och Läroverkspojkarna.

Lagom till skolbyggnadens 100-årsjubiléum hösten 2015 utgavs en antologi med de fyra senaste årens prisbelönade dikter. Förra (sjätte) året inflöt 16 bidrag och överlägsen etta var då 2016 års akademistipendiat Agnes Jacobsson.

Linköping i mars 2018
Håkan Arbrandt
ordförande


 

Östergyllenkalendern
  Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar när och fjärran i förening

Nyheter i Östergötland idag:
SVT Öst Linköping
 
Natur vid Tåkern:
Naturum Tåkern
Tåkerns fågelstation


Kortfilm:
Upptäck det glömda  Östergötland
Klicka här!