Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

www.FLL.se

 

  Föreningen
 Linköpings Läroverkspojkar
 

                                          Start

Bli medlem      Styrelse      Kontakt       Stipendiater

 


FLL:s tidigare
arrangemang
i urval 
här!

 

 

2019


Mer om Katedralskolan
 


Bilderna ovan: © Hans Hernborn foto

 
Höstbrev 2019

Vad sig i föreningen tilldragit 


2019 års stipendier och bokpremier

Stipendiaterna inom musik, My Bröms (sång och trummor) och Malte Hammar (klarinett) har varit i kontakt med sina mentorer, Malte har haft en heldag med klarinettisterna i Östgöta blåsarsymfoniker och My har ännu inte klart med datum för sin mentortid.

Humanisterna Mariam Hilal Khalil och August Andersson får som sina föregångare uppleva Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst den 20 december med närvaro av kungen och drottningen. Hotellrum är redan bokade på Scandic Gamla Stan.

Grace Guo Xuan och Vladimir Kajoja får den 31 januari-1 februari 2020 åka till Berzeliusdagarna, två intensiva dagar i regi av Svenska Kemisamfundet med högklassiga föredrag från såväl forskningsfronten som den praktiska verkligheten.

Föreningen står ju som bekant för alla kostnader för vid dessa evenemang.

Vid våravslutningen delade vi även 
ut 72 premieböcker till duktiga elever i avgångsklasserna, som en belöning och uppmuntran till vidare studier.

2020 års stipendier och bokpremier

Arbetet med att utse mottagare till 2020 års stipendier och premier i samråd mellan Läroverkspojkarnas och Katedralskolans stipendiekommittéer har ännu inte påbörjats. Det går in i sin aktiva fas först i början av vårterminen.

Styrelsen har beslutat att dela ut ytterligare två stipendier, i fysik, från och med 2020. 

Tage Danielsson-priset  Tillsammans med Tage Danielssons Vänner kommer vi även innevarande läsår att utlysa en tävling om vem av skolans elever som skriver den bästa satiriska dikten i Tage Danielssons anda. Vi får hjälp med ”marknadsföringen” av Vitterhet och Häfd-Eranos och svensklärarna på skolan. Sjunde året, dvs i våras, deltog 11 elever med bidrag (vissa av dem med fler än ett). Årets bidrag var av väl så hög kvalitet som fjolårets. I år kunde därför juryn dela ut ett förstapris på 4000 kr till Ingrid Olsson, och tre andrapris om vardera 2000 kr till August Lundquist, Bianca Lahti och My Nilsson Larsson. Ingrid Olsson var för övrigt en av 2018 års Tage Danielsson-pristagare. 

Antologin över de första fyra årens pristagare finns fortfarande att beställa hos ordföranden och kostar 20 kr/st. De av er som har missat tillfällen att köpa antologin har således nya möjligheter att inhandla boken.  Nu går tävlingen vidare i vår och vi hoppas på en fortsatt antals- och kvalitetshöjning.

Katedralskolans konstförening
I våras bildades Katedralskolans konstförening med syftet att bl a fånga upp och stötta konstintresset bland skolans elever. Så har föreningen startat en konsttävling som i fjol gav ett 30-tal bidrag. FLL bidrar med 1000 kr till en prissumma.

Övriga bidrag
Utöver stipendier och bokpremier stöttar vi ju bildningsarbetet inom skolan med bidrag till studieresor, teaterbiljetter mm. Vi har sedan 2016 ett mycket bra system där skolan redan tidigt under läsåret tar fram en budget över vilka evenemang som man önskar vårt stöd till. Vid budgetmötet deltar inte bara stipendiekommittén utan även skolledningen. Vid detta visar ledningen en ”bruttolista” och vi kan gemensamt sovra bland önskemålen och fördela finansieringen mellan skolan och FLL. Bidragsdelen från FLL kommer sålunda detta läsår att uppgå till ca 88.000 kronor. I vår kommer vi dessutom som tidigare år att dela ut bokpremier för ca 20.000 kr.

Linköpingspojkarne i Stockholm
Samarbetet fortsätter. Vi har nu en egen hemsida med adressen fll.se (eller www.fll.se). Vår medlem och webbmaster Hans Hernborn har donerat adressen till vår förening. Webbadressen är därmed säkrad hos den svenska Internetstiftelsen för tio år framåt och får sedan behållas av FLL med förtur när abonnemanget förlängs.

Obs! Den tidigare webbadressen fll.nu upphör den 3 december 2019. Den som har ett bokmärke med gammal adress bör alltså ändra till den nya adressen! På hemsidan kan man läsa bl a programplaner, rapporter såsom denna och annat av intresse för våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot tips och önskemål om innehåll från medlemmarna.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Avkastningen är även fortsättningsvis fullt tillräcklig för vår stipendie- och premieverksamhet, som vi kan driva vidare utan att röra grundkapitalet.

Årsmötet 2019
Vid vårens årsmöte omvaldes huvuddelen av styrelsen som nu består av Håkan Arbrandt, ordförande,  Bo Peter Persson, vice ordförande, sekreterare och arkivarie, Ulf Valsinger, skattmästare, Carl-Fredrik Hanzon, klubbmästare, Reine Wrangenby, intendent, Camilla Yngve, medlemssekreterare, Britt Trossmark Torstensson samt Kerstin Samuelsson Horned (nyval), Dennis Östryd (nyval).

Till hedersledamöter utsågs Maj-Britt Karlén och Inga Wallenquist som en erkänsla för deras mångåriga arbete för föreningen, i styrelsen och med Skolmästargården och våra samlingar.

Valberedning utgörs av Lars Jagerfelt (sammankallande) och Anders Abelius.

Före de formella årsmötesförhandlingarna berättade Stefan Hammenbeck under rubriken Linköping sett genom fyra konstnärers ögon under hundra år om konstnärerna Johan Krouthén, Axel Anderson, Waldemar Bernhard och Pär Thorell.

Härefter presenterades 2018 års stipendiater, som berättade om sina upplevelser och erfarenheter från de sammankomster, seminarier och mentorsledda övningar som de deltagit i.

Den dendrokronologiska undersökningen av Skolmästargården är nu genomförd och vi har fått bekräftat att byggnaden är Linköpings äldsta bostadshus, byggt 1695.

Efter årsmötet intog deltagarna som brukligt en välsmakande måltid på Wärdshuset Gamla Linköping.

Linköping i november 2019
Håkan Arbrandt
ordförande 

 

Östergyllenkalendern
  Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar när och fjärran i förening

Nyheter i Östergötland idag:
SVT Öst Linköping
 
Natur vid Tåkern:
Naturum Tåkern
Tåkerns fågelstation


Kortfilm:
Upptäck det glömda  Östergötland
Klicka här!