FLL.se
                                                                                        

                   Östergyllen.se
 

Vårbrev 2020
 

Årsmötet 2020
måste tyvärr p.g.a. rådande smittspridnings-
problem med covid-19 skjutas upp till en senare tidpunkt.
Kallelse skickas därför ut först när det kan bedömas
vara möjligt att genomföra årsmötet.


 
 
 
Vad sig i föreningen tilldragit


2019 års stipendiater

Vår ena musikstipendiat, Malte Hammar (klarinett) har haft en heldag med träblåssektionen i Östgöta blåsarsymfoniker och My Bröms (sång och trummor) var i Stockholm på Kulturama och fick sin hel­dag på dess musikallinje.

Humanisterna Mariam Hilal Khalil och August Andersson fick som sina föregångare först en visning av Akademiens lokaler och bibliotek, för att sedan uppleva Svenska Akademiens årliga högtidssam­mankomst med nästan full medlemsnumerär och installation av nya ledamöter, den 20 december med närvaro av kungafamiljen.

Även detta år anordnade Akademien ett eget mingel efter den hårt schemabundna högtidssamman­komsten.

Vladimir Kajoja och Grace Guo Xuan fick i månadsskiftet januari/februari 2020 åka till Berzelius­dagarna, två intensiva men mycket uppskattade dagar i regi av Svenska Kemistsamfundet med som vanligt högklassiga föredrag från såväl forskningsfronten som den praktiska verkligheten samt inte minst viktigt - trevligt och inspirerande mingel med likasinnade ungdomar från hela landet.

Föreningen står ju som bekant för alla kostnader för eleverna i samband med alla dessa evenemang, sammanlagt ca 35.000 kr

Övriga bidrag till elever och föreningar

Under 2019 har vi även givit bidrag till biljettkostnader för flera klassers besök på Dramaten, Östgöta­teatern och Nobelmuséet samt Stockholms Stadsteater. Sex Na-klasser har även besökt Tåkerns natu­rum. Totalt lämnade övriga bidrag uppgår till ca 40.000 kronor. Utöver detta har vi delat ut bokpre­mier för ca 20.000 kronor.

2020 års stipendier och bokpremier

Arbetet med att utse mottagare till 2020 års stipendier och premier är i full gång i samråd mellan Läro­verkspojkarnas och Katedralskolans stipendiekommittéer. 

Efter mer än 10 års samarbete flyter nu rutinerna bra för att med god framförhållning kunna få fram både stipendiater, diplom och premieböcker. Genom att vi ställt krav på tidig budgetering av resor, teaterbesök, studiebesök vid Tåkern mm från skolan har vi nu bra koll på våra kostnader. Vi har dessutom kommit överens med skolan om att alla teaterbesök etc inte behöver ske sista läsåret utan att skolan får lägga dem där det bäst passar ihop med kurserna.

Svenska Akademiens minnespenning

Vi har även detta år begåvats med Svenska Akademiens minnespenning som för 2019 präglats till minne av Martin P:son Nilsson, professor i klassisk fornkunskap i Lund 1909–1939. Medaljen, som (som vanligt) är mycket vacker, har liksom flera av de senaste utformats av konstnären och ledamoten av Kgl. Konstakademien Peter Linde, numera välkänd även som skaparen av Zlatan Ibrahimovic-statyn.

Föreningens hemsida FLL.se (www.fll.se)

Sedan förra året gäller FLL.se som webadress för vår förenings hemsida. På hemsidan finns text och foton från våra årsmöten och rapporter såsom detta brev med mera. Här finns också länkar till information om Katedralskolan. Webmaster är Hans Hernborn. Hemsidesportalen är ett samarbete med vår syskonförening Linköpingspojkarne i Stockholm. 


Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Börsturbulensen i coronavirusets kölvatten har naggat en del på värdet av våra aktier och fonder  men avkastningen torde fortsättningsvis vara mer än tillräcklig för att fortsätta med vår stipendie- och övriga bidragsverksamhet.

Tage Danielssontävlingen

Pristävlingen om bästa samhällssatiriska dikt i Tage Danielssons anda har för sjunde året i följd utlysts bland skolans elever. Alstren ska vara inlämnade senast den 30 april. Pristagare för årets tävling kom­mer att tillkännages vid vårterminens avslutning. Tävlingen har utlysts i samarbete med Tage Danielssons Vänner (TDV), vilka även står för halva prissumman. Juryn består av en representant för vardera Katedralskolan, TDV och Läroverkspojkarna. Förra året inflöt bara 11 bidrag, dock av mycket hög klass och vi delade ut 1 st förstapris om 4.000 kr och 3 andrapriser om 2.000 kr vardera.

Linköping, våren 2020
Håkan Arbrandt
ordförande