Åter till Startsidan
                                                                                       

                   Östergyllen.se
 


Vårbrev 2021
 
Årsmöten 2020 och 2021

Årsmöten för både 2020 och 2021 kommer i år att hållas i Skolmästargården i Gamla Linköping så snart myndigheterna tillåter. Kallelse utgår separat.

På grund av ”coronakaoset” kommer vi sannolikt att behöva begränsa antalet deltagande. Inga stipendiater eller föredragshållare förväntas medverka.
 

 
Vad sig i föreningen tilldragit

2020 års stipendiater
Vår ena musikstipendiat, Larsa Aywas (gitarr) har träffat sin gitarrlärare, men Erik Nilsson Örnestrand (saxofon) har på grund av det rådande hälsoläget inte kunnat utnyttja sitt stipendium.

Humanisterna Kerstin Hilding och Hampus Larsson har ännu inte fått uppleva Svenska Akademiens högtidssammankomst eftersom den som skulle ha hållits den 20 december ställdes in och flyttades till den 15 april i år, då den genomfördes digitalt. De kommer i stället att få en inbjudan till 2021 års hög­tidssammankomst tillsammans med 2021 års stipendiater (vilka ännu inte är utsedda).

Axel Dannetun och Felix Myrberg fick i månadsskiftet januari/februari 2020 delta på de i år digitala Berzeliusdagarna. Felix beskriver sin upplevelse så här:

”Hej Håkan!
Jag vill tacka så hjärtligt för möjligheten som du och alla i Linköpings läroverkspojkar möjliggjorde för mig när jag fick möjligheten att ta del av Berzeliusdagen.
Dagen har varit full med många bra redovisningar från alla möjliga ämnesområden inom kemin. Allt från organisk kemi om enantiomerer till hur synkrotonlaborationen MAX IV fungerar och dess användnings­områden.
Ytterligare ett bra inslag under den digitala mässan var möjligheten att i mindre grupper få höra om olika kemiutbildningar samt att ställa frågor till olika studenter samt rektorer för olika universitet i Sverige. Detta har gett mig en klarare förståelse över vad jag i framtiden kan tänkas studera och mina intresseområden.
Till sist fick vi också möjligheten att lyssna på en jätteintressant presentation från 2018 års nobel­pristagare Frances Arnold (California Institute of Technology). Frances Arnold pratade om prote­iner. Hon talade om hur man kan påverka/kontrollera evolutionen genom förändringar hos enzymer och om de oändliga möjligheterna människotillverkade proteiner skulle kunna ge.
Återigen, tack så himla mycket för denna möjlighet! Till slut önskar jag er på Linköpings Läroverks­pojkar en riktigt god fortsättning på detta året.
Med nyfikna kemihälsningar i januari 2021
Felix Myrberg”

Dessvärre hindrar coronavirusets härjningar oss från att i år få höra stipendiaterna berätta om sina upplevelser vid årsmötet.

Övriga bidrag till elever och föreningar
Under 2020 har vi även givit bidrag till biljettkostnader för flera klassers besök på Dramaten, Östgöta­teatern och Nobelmuséet samt Stockholms Stadsteater. Sex Na-klasser har även besökt Tåkerns naturum. Totalt lämnade bidrag för läsåret 2020/2021 kommer att uppgå till ca 90.000 kronor. Utöver detta brukar vi dela ut bokpremier för ca 20.000 kronor.

2021 års stipendier och bokpremier
Arbetet med att utse mottagare till 2021 års stipendier och premier är i full gång i samråd mellan Läro­verkspojkarnas och Katedralskolans stipendiekommittéer. I år kommer även två stipendier i fysik att delas ut. Efter mer än 10 års samarbete flyter nu rutinerna bra för att med god framförhållning kunna få fram både stipendiater, diplom och premieböcker. Genom att vi ställt krav på tidig budgetering av resor, teaterbesök, studiebesök vid Tåkern mm från skolan har vi nu bra koll på våra kostnader. Vi har dessutom kommit överens med skolan om att alla teaterbesök etc inte behöver ske sista läsåret utan att skolan får lägga dem där det bäst passar ihop med kurserna.

Linköpingspojkarne i Stockholm
Samarbetet om hemsidor fortsätter. Webbadressen till läroverkspojkarnas hemsida är www.FLL.se och där finns text och bilder från flera av våra tidigare arrangemang samt länkar till information om Katedralskolan. Webmaster är Hans Hernborn.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Börsturbulensen i coronavirusets kölvatten naggade inledningsvis 2020 en del på värdet av våra aktier och fonder men läget är mer än återställt, så avkast­ningen torde även fortsättningsvis vara mer än tillräcklig för att fortsätta med vår stipendie- och övriga bidragsverksamhet.

Tage Danielssontävlingen
Pristävlingen om bästa samhällssatiriska dikt i Tage Danielssons anda har för åttonde året i följd ut­lysts bland skolans elever. Alstren ska vara inlämnade senast den 30 april och till dags dato har det kommit in 6 bidrag.. Pristagare för årets tävling kommer som vanligt att tillkännages vid vårterminens avslutning. Tävlingen har utlysts i samarbete med Tage Danielssons Vänner (TDV), vilka även står för halva prissumman. Juryn består av en representant för vardera Katedralskolan, TDV och Läro­verkspojkarna.
Förra året inflöt 33 bidrag, av mycket hög klass och vi delade ut två st förstapris om 3.000 kr och fyra andrapriser om 1.000 kr vardera.

Linköping 22 april 2021
Håkan Arbrandt
ordförande