Anmälan

Medlem i föreningen Linköpingspojkarne i Stockholm
kan här anmäla sig själv och/eller annan föreningsmedlem till

FRUKOSTBUFFÉ OCH ÅRSMÖTE
lördagen den 28 mars 2020 kl 10.30


Du har väl tagit del av informationen i medlemsbrev nr 2 - 2020?

 
Fyll därefter i uppgifterna nedan och klicka på SKICKA!

 
*
*
*
*

När du klickat på knappen "Skicka" visas Klart! med mer information . . .