"Arkeologi under Slussen"
Föredrag på Medeltidsmuseet, Norrbro


Onsdag 6 oktober 2021 kl 13.00 på Strömparterren 3, Norrbro.
Evenemanget blev snabbt fullbokat.


I två mycket uppskattade föredrag med visningar har vi tidigare
besökt de arkeologiska utgrävningarna vid Slussen.
På initiativ av Sven Wretemark kunde vi nu genomföra en tredje, fristående föreläsning om nya fynd och upptäckter i tidigare okända kulturlager djupt under trafikplats Slussen i Stockholm.

 
Antikvarien och arkeologen Marit Holgersson vid Stockholms Medeltidsmuseum berättade för oss till ett stort antal bilder från utgrävningarna. Vidare kunde en rad föremål beskådas såväl på bild som i museets montrar under Marit Holgerssons ledning.

En rad frågor besvarades och vi fick en genomgång av de fynd som var så uppseendeväckande att delar av Stockholms historia redan har fått skrivas om. De forna stockholmarnas många medeltida förbindelser med andra länder framstod som en viktig återkommande förklaring till att unika föremål påträffats i de nutida utgrävningarna. 

Besöket avslutades med kaffe/te med kaka varunder deltagarna framförde sin uppskattning av föredraget och dess framförande. 

Medeltidsmuseets utställning om Slussenutgrävningarna fortsätter.
Museet ordnar även guidade turer på utgrävningsplatser.

Öppettider och guideturer:  Se här!