Arkeologi under Slussen
- ty
värr inga platser kvar!


Arrangemanget blev snabbt fullbokat och väntelistan likaså.
Ev. återbud skickas per e-post till: hans.hernborn@gmail.com


Ev. frågor om plats resp. väntelista skickas också till: hans.hernborn@gmail.com


I två mycket uppskattade föredrag med visningar har vi tidigare
besökt de arkeologiska utgrävningarna vid Slussen. Nu är det dags
för en tredje och fristående föreläsning om nya fynd och upptäckter
i tidigare okända kulturlager.

 
Antikvarien och arkeologen Marit Holgersson vid 
Stockholms Medeltidsmuseum berättar för oss.
Vilka fynd var så uppseendeväckande att delar 
av Stockholms historia fick skrivas om? 
Och vad gör arkeologerna nu?


Tid: Onsdag 6 oktober 2021 kl 13.00 (avprickning kl 12.50)

Plats: Entrén i Stockholms medeltidsmuseum
("Medeltidsmuseet"), Strömparterren 3, Norrbro.


Observera att platsangivelsen i medlemsbrev nr 2-2021
har ändrats! Vi ska alltså inte samlas vid Slussen!


Museet ligger under Norrbro. Trappor och hiss leder
ner till Strömparterren och museets entré. 
Enklaste sättet att ta sig hit är till fots eller med
kollektivtrafik till hållplats "Norrbro" (SL:s reseplanerare
här!)

Krav för deltagande: Du måste vara medlem och
vaccinerad med två doser mot covid-19.

Medeltidsmuseet följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och Stockholms stads direktiv
om coronaviruset och dess smittspridning. 

Efter avprickningen i entrén leds vi därför i samlad 
trupp till museets föreläsningssal. Givetvis är munskydd
tillåtet att bära!

Föredraget med bildvisning beräknas pågå i en timme.
Tillfälle till frågor.
Deltagarna bjuds på kaffe/te med kaka!

Kostnad: Ingen avgift vare sig för föredrag eller kaffe/te!


Arrangemanget blev snabbt överbokat och väntelistan likaså!
Ev. återbud skickas per e-post till: hans.hernborn@gmail.com

Ev. frågor om plats resp. väntelista skickas också till: hans.hernborn@gmail.com