Årsmötet våren 2021 i sammanfattning

Årsmötet genomfördes i mars-april genom poströstning via internet och brevpost.

Styrelsen, som beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, omvaldes enhälligt. Ordinarie revisorer och valberedning omvaldes likaså. Samtliga namn redovisas under fliken "Styrelse" på Startsidan.

Årsavgiften 2022 bestämdes till 0 (noll) kronor för de medlemmar som erlagt årsavgift för 2020. Även för 2021 var avgiften noll kr för dessa.

För nya medlemmar är dock årsavgiften 100 kronor för 2021 respektive 2022.

77 medlemmar deltog i poströstningen, vilket är 11 fler än vid motsvarande poströstning förra året.

Tack alla som deltog i årsmötets poströstning!Årsmöteshandlingar 

Samtliga handlingar, inklusive röstkort, skickades före röstningen per brevpost till medlemmarna.

Medlemsbrev 1-2021 (utsänt 22 mars) innehöll:
  • Kallelse till poströstning under drygt fyra veckor.
  • Verksamhetsberättelse för 2020
  • Årsbokslut för 2020.
  • Revisionsberättelse för 2020.
  • Förslag till budget för 2021. 
  • Förslag till årsavgift för 2022.
  • Föredragningslista (dagordning) kompletterad med beslutsförslag och röstningsalternativ.
  • Anvisningar hur man röstar via internet alternativt via brevpost.
Årsmötesprotokoll 2021 erhålles på begäran - använd medlemsformuläret under Kontakt ovan!Till startsidan