Markera med klick JA eller NEJ för varje beslutspunkt (nummer)
där du vill avge din röst. Besvara sedan de avslutande frågorna.


Gör dina val nedan!


*
*

Klicka EN GÅNG på "Skicka" och vänta tills KLART visas!