östergyllen.se                        webmaster

www.FLL.nu


Föreningen
Linköpings Läroverkspojkar
     
                    

                                                     Start

Bli medlem            Styrelse            Kontakt           Stipendiater

     Årsmöten

 


FLL:s tidigare
arrangemang
i urval


Klicka här!

 

 
FLL:s styrelse

Håkan Arbrandt, ordförande

Bo Peter Persson, vice ordförande och arkivarie

Anders Abelius, sekreterare och vice bibliotekarie

Ulf Valsinger, skattmästare

Inga Wallenquist, bibliotekarie

Reine Wrangenby, intendent

Carl-Fredrik Hanzon, klubbmästare

Gösta Björn, ledamot

Roger Sävenhed, ledamot
 

Övriga funktionärer

Revisorer
Jan-Anders Tolf och Ove Hallberg
 
Revisorssuppleanter
Göran Tigerström och Dag Svernlöv
 
Valberedning
Sune Lindgren (sammankallande)
och Lars Jagerfelt
 (Efter val vid årsmötet i april 2017)
Kontakt med styrelsen:
klicka på "Kontakt" ovan!

 
 


  

 

Östergyllenkalendern
 
Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar 
när och fjärran i förening

Vårfinal
för östgötar i Stockholm
- följ med!
Skärgårdskryssning
med M/S Rödlöga
Ta med släkt o vänner!

OBS! Anmälan snarast
och senast 30 april

Läs mer här!
 

Alltid nyheter från Östergötland
SVT Öst Linköping
SR P4 Östergötland

 


Östgötafåglar just nu
Tåkern denna vecka
På portalen
Östergyllen.se
kan du välja östgötaförening
för att få veta mer om föreningens
inriktning och arrangemang.
Om du vill bli medlem,
klicka på "Bli medlem"
hos vald förening!


Östergyllen.se