Årshögtid 2021

©  Hans Hernborn foto     
Under Östgöta Gilles årshögtid 2021 utdelades doktorand- och
kulturstipendier till fr. v. Karin A Nilsson, doktorand, 
Lovisa Huledal, mezzosopran, Lovisa Ehrenkrona, violonist, 
Sofie Lindeberg, doktorand, Ahmed Kaharevic, doktorand, 
och Agnes Auer, sopran.

På årshögtiden berättade de
 om sina studier och arbeten
och mottog stipendiebevisen av Östgöta Gille, här företrädd
av direktionens Per Westlund (nedan). 


Årets högtidstal om Scenkonst ÖstÅrets inbjudna högtidstalare Pia Kronkvist är VD för Scenkonst Öst
där Östgötateatern och Norrköpings symfoniorkester ingår.
Högtidstalaren presenterades av Kjell Sunnerud (bilden ovan).

Pia Kronkvist berättade om den stora omställning av arbetet
på och bakom scenerna som man tog initiativ till när
covid-19-pandemin drabbade all kulturverksamhet i Östergötland. 

Lösningen låg i att öka förmågan att vara flexibel och snabbt
kunna anpassa hela organisationen när nya förutsättningar uppstod.
"Vi ställde inte in - vi ställde om" sammanfattade Pia Kronkvist (nedan).

Ordförandebyte

 
©  Hans Hernborn foto                                                                                                   

Vid årshögtiden 28 november 2021 genomfördes stadgeenligt
årsmöte med 36 närvarande medlemmar.

Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs och direktionen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Årsavgiften för det nya verksamhetsåret 2021/2022 fastställdes till
175 kronor för enskild och 250 kronor för två boende på samma adress.

Nye medlemmen Sven Lindgren (ovan t.v. ) valdes in i Östgöta Gilles
direktion och blir dess nye ordförande. Han har bl a varit universitets-
lektor vid Linköpings univeritet, moderat 
kommunalråd i Linköping
samt 
landshövding i Kalmar län.

Avgående ordföranden Kjell Sunnerud (ovan t.h.) lämnar direktionen.
 
Årshögtiden hölls på Hilton Stockholm Slussen och avslutades med en festmåltid
under vilken kulturstipendiaterna framträdde med sång och musik,
även då till auditoriets varma applåder!