Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

ostgotagille.se


 

Start                         Historik                         Direktion                         Bli medlem                         Kontakt
 
Östgöta Gilles 
arrangemang
28 november 2020
ÅRSHÖGTIDEN 2020
SE MITTSPALTEN!

Handlingar inför årshögtiden:
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Och detta har redan hänt:
TIDIGARE AKTIVITETER
Här nedan finns ett urval av 
våra tidigare arrangemang 

2020: Coronapandemin covid-19
MÅNGA INSTÄLLDA
ÖSTGÖTA-ARRANGEMANG

Östgötaföreningarna i Stockholm 
har tvingats ställa in många
arrangemang på grund av pandemin.
Läs mer här!

Tisdag 28 november 2019 kl 18.00
ÖSTGÖTA GILLES 216:e ÅRSHÖGTID
Årshögtiden med middag inleddes med
årsmöte för Gillets medlemmar.
Kvällens program med gäster:
Gästanförande av professor Hans Nilsson.
Utdelning av Gillets doktorand- och
kulturstipendier.
Musikaliskt divertissement
Orkesterakademien.
Läs mer här!

Onsdag 30 oktober 2019 kl 15:00
CARL ELDHS ATELJÉ 
OCH MUSEUM

Visning av Carl Eldhs ateljé och museum
samt smörgås, dryck och kaffe i närheten.

Torsdag 25 juli 2019 (heldag)
KINDA KANAL!
Östgötaresa för Östgöta Gilles vänner
med M/S Kind från Tannefors till Rimforsa.
Buss från Stockholm till Östergötland 
och tillbaka. Kaffe och lunch!
Läs mer här!
 

Måndag 22 juli 2019
VADSTENAAKADEMIN I SOMMAR:
ORPHEUS

Sommarens uppsättning i Vadstena var
Orpheus av den tyske barockkomponisten
George Philipp Telemann.
Östgöta Gille, Stockholm hade 20 platser
till föreställningen.


 
 
 
 
   
Östgöta Gille i Stockholm

Årshögtiden 2020 


genomfördes stadgeenligt
den 28 november

genom poströstning 
via internet och brevpost.
22  medlemmar deltog.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
 
Valberedningens
samtliga förslag godkändes.

Se vidare den utsända föredragnings-
listan där förslagen anges.

Årsavgiften för 2021 är noll kronor
för medlemmar som erlagt årsavgift
för 2020. 

För nya medlemmar är årsavgiften 2021 
175 kr för enskild medlem och 250 kr 
för två personer på samma adress.
 
 Östgöta Gille
ÅRSHÖGTID 2019
Lokalhistorisk forskning
och musikaliskt divertissement 

Till gästföredrag och stipendiater

Kjell Sunnerud ordförande 2019
Till årsmötet
©  H. Hernborn foto  
 

           
Östergyllenkalendern

Utvalda arrangemang för östgötar
när och fjärran i förening
   

Alltid nyheter från Östergötland
SVT Öst
SR P4 Östergötland
  
Östgötafåglar just nu
Besök Naturum Tåkern!

LIVE från Tåkern

Tåkerns fältstation

Fler östgötaglimtar i Östgötakalendern här!