Vi använder cookies. Skydd för personuppgifter här

Östergyllen.se                    Webmaster

! 

 

www.östgötaflickorna.se

Föreningen
Östgötaflickorna 
i Stockholm

                                                   Start                     Bli medlem                       Historik                Styrelse m.m.                   Kontakt


Östgötafickornas arrangemang
Välkommen!

Söndag 19 september 2021
JUBILEUMSÅRSMÖTE 2021
PÅ OPERATERRASSEN

FÖRENINGEN
ÖSTGÖTAFLICKORNA
FYLLER 85 ÅR

Läs mer här!
Onsdag 19 maj 2021 kl 11.00
STADSVANDRING I GAMLA STAN
Var gick stadsmuren? Var arbetade
Bellman? Var ligger Helvetet? Några
frågeställningar inför vandringen.

 

Se mer här!
Måndag 21 december 2020
VID ÅRSMÖTET OMVALDES
STYRELSE OCH REVISORER.
VALBEREDNINGEN PÅ 3 PERS
FICK 2 NYA LEDAMÖTER

ÅRSAVGIFT 125 KR

För mera infomation om styrelsens
sammansättnimng se under rubriken
Styrelse mm ovan.
FÖR MER INFO LÄS MER HÄR!

Måndag 25 maj 2020 I N S T Ä L L T
VÅRFINAL FÖR ÖSTGÖTAR I STOCKHOLM
SKÄRGÅRSDKRYSSNING MED RÄKFROSSA

I N S T Ä L L T     LÄS MER HÄR!

Onsdag 22 april 2020 I N S T Ä L L T
BESÖK I KUNGLIGA BIBLIOTEKET - KB
Humlegården

INSTÄLLT!    LÄS MER HÄR!

Söndag 15 mars 2020 I N S T Ä L L T
ÅRSMÖTE 2020
PÅ OPERATERRASSEN

UPPSKJUTET!

 

UPPSKJUTET TILLS VIDARE! Läs mer här!
Tisdag 11 februari 2020 kl 18.00
VINPROVNING
"Argentina och dess viner"
är temat

Läs mer här!
Torsdag 30 januari 2020 kl 11.00
"JORDEN RUNT PÅ 100 MINUTER"
en ny film av Anders Hanser

Visning på biografen Grand,
Sveavägen 45
Läs mer här!

Lördag 16 november 2019
"I VÄNTAN PÅ JUL"
Östgötaflickornas
traditionella jullunch

på Svenska 
Läkaresällskapet
Vänta tillsammans här!

Torsdag 10 oktober 2019
MODEVISNING
KÄNSLA OCH SMAK
vid Odenplan
Läs mer!

Torsdag 12 september 2019
BESÖK PÅ CONFIDENCEN
ULRIKSDALS SLOTTSTEATER
Guidad visning av
slottsteatern
Läs här!

Måndag 20 maj 2019 kl 17.15
SKÄRGÅRDSKRYSS & VÅRFINAL 
FÖR ÖSTGÖTAR I STOCKHOLM

Kvällskryssning i Stockholms skärgård
med vår östgötabåt M/S Rödlöga!

Tisdag 7 maj 2019
BESÖK I
BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN
Guidad visning av
trädgården och Victoriahuset

Möt våren i Bergianska
FULLBOKAT!
För info läs här!

Onsdag 10 april 2019
BESÖK I
CARL ELDHS ATELJÉ
med östgötsk anknytning

Guidad visning av ateljén
Läs mer här!

Sondag 17 mars 2019
ÅRSMÖTE 2019 PÅ
OPERATERRASSEN

Med mingel och buffé
Läs mer här!
 

Lordag 17 november 2018
 "I VÄNTAN PÅ JUL"
Östgötaflickornas 
traditionella jullunch.
Läs mer här!

Tisdag 16 oktober 2018
Besök Sveriges Television, SVT
Guidad visning och en 
allmän introduktion av SVT
och Public Service samt
en rundvandring
Se mer här!

Onsdag 26 september 2018
BESÖK K.A. ALMGREN
SIDENVÄVERI

Guidad visning av
sidenväveriet -
Kungl. Hovleverantör
Läs här!

 

Måndag 28 maj 2018
VÅRFINAL FÖR ALLA ÖSTGÖTAR
I STOCKHOLM

Skärgårdskryssning med räkfrossa
ombord på M/S Rödlöga
Gemensam aktivitet
för alla Östgötaföreningarna.
Tag med släkt och vänner!

Läs mer här!

Tisdag 17 april 2018
BESÖK HOS BIRGITTASYSTRARNA
I DJURSHOLM
Fulltecknad!

Se här!
 

Söndag 18 mars 2018
ÅRSMÖTE 2018 på
OPERATERRASSEN
 

Med mingel och middag
Se mer här och anmäl!

Onsdag 21 februari 2018
VINPROVNING
Fulltecknad!

"Loire och dess viner"
är temat.
Se här!

Lördag 18 november 2017
"I VÄNTAN PÅ JUL"
Östgötaflickornas
traditionella jullunch

Vänta tillsammans se här!
Torsdag 19 oktober 2017
PERSISK KULTURAFTON
AK:S Inredning - Antikt & Klassiskt
FULLTECKNAD!

Presentation av persiska mattor,
deras ursprung, tillverkning och
om den persiska kulturen.
Läs här!

Torsdag 5 oktober 2017
MODEVISNING,
Butiken Känsla och Smak

Urval av höst/vinterkollektionen
2017 visas av oss Östgötaflickor
Läs här!
 
 

Östgötaflickornas historik

Foto Ann-Margret Johansson
 

 

Föreningen Östgötaflickorna i Stockholm var inte någon förening från starten. Den startade egentligen som en syjunta. Den 20 november 1936 tog Augusta Hazelius och Amelie von Scheele initiativet till att inbjuda alla flickor från Östergötland som då bodde i Stockholm till en träff. Dessa två kvinnor är vår förenings regelrätta grundare. Det var en liten krets av goda vänner som träffades över en kopp kaffe och med ett handarbete för att prata om sina minnen från hembygden i Östergötland. Man kan säga att de startade en östgötsk syjunta i Stockholm. Augusta Hazelius avled år 1956.

 

Tanken var också att bevara östgötska traditioner och tala hembygdens dialekt. Till det första mötet inköptes noterna till Östgötasången för att kunna sjunga den tillsammans vid träffarna. Den traditionen lever kvar fortfarande och idag sjungs Östgötasången vid varje årsmöte och vid jullunchen. Från början träffades inte Östgötaflickorna så ofta – det blev en eller kanske två gånger om året.

 

Två medlemmar, Dagmar Ekelund och Hildur Lagercrantz, föreslog år 1948 att det borde bildas en riktig förening av deras ”syjunta”. Vid sammankomsten den 25 oktober 1948 beslutade gruppen att ansöka om att bli förening. Detta medförde en massa administrativt arbete som tog ett antal år. De flesta av kvinnorna var ju yrkesarbetande vilket gjorde att de – då som nu – inte hade så mycket tid över till föreningsarbetet. I de handlingar som genomgåtts har framkommit att allt var klart med föreningsbildning och stadgar år 1949 eller möjligtvis år 1950.

 

Föreningen fick namnet ”Föreningen Östgötaflickorna i Stockholm”. Dagmar Ekelund blev föreningens första ordförande och år 1953 övertog Gerd Bouveng ordförandeskapet.
 

I ursprunget av stadgarna anges det att föreningens syfte skulle vara att hålla ihop kamratkretsar från olika östgötabygder genom att ordna ett sammanträde/samkväm varje år. Förutom denna träff har föreningen varje år haft ett årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar och med val av styrelse. Regelrätt kallelse skickades ut till medlemmarna först år 1956.

 

Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på olika former av underhållning såsom föredrag om något intressant och aktuellt ämne eller också var det sång och musik. Givetvis bjöds det också något gott att äta. Från början var förtäringen av enklare slag i form av kaffe med hembakat bröd. Detta utvecklades så småningom till tesupé och därefter till det som vi har idag, med en god middag och därtill ett glas vin för den som vill ha.

 

Det första årsmötet efter att föreningsdiskussionerna kommit igång, hölls år 1948 på Hushållsskolan Margaretha. Därefter har årsmöten hållits på bl a Läkarhuset och på hotell Gillet. Fr o m år 1966 har föreningen haft sina årsmöten på Operaterrassen.

 

År 1956 firade Föreningen Östgötaflickorna i Stockholm sin 20-åriga tillvaro. Till 20-årsjubileet hade framställts en medlemsmatrikel. Under de senare åren hade det strömmat till en mängd östgötskor som inflyttat till Stockholm. Det var förväntansfulla flickor från alla delar av vårt landskap. Redan i hissen upp till festsalen träffades gamla bekanta som efter några ögonblick föll in i sitt östgötamål.

 

Matrikeln från 1956 omfattar 373 medlemmar i föreningen vilket tydde på att föreningen hade en funktion att fylla. År 1956 var medlemsavgiften 2 kr /år och föreningen hade så god ekonomi att en ordförandeklubba kunde inköpas. Nu är medlemsavgiften 125 kr om året.

 

År 1966 firade Föreningen Östgötaflickorna i Stockholm sitt 30-årsjubileum på Operaterrassen och detta uppmärksammades faktiskt med ett reportage om föreningen i tidningen Hänt i Veckan. Louise Ulfhielm var under denna tid ordförande i föreningen.

 

Från starten hade föreningen sina träffar på hösten. Så blev det också med årsmötena – de hölls i oktober. Fr o m år 1979 ändrades detta i stadgarna och årsmötena genomförs senast i april varje år. En av anledningarna till förändringen var att föreningen hade årsfesterna tillsammans med ”Föreningen Linköpingspojkarne”. Föreningarna genomförde förhandlingarna var för sig och hade därefter gemensam årsfest. Detta var väldigt trevligt men av olika skäl gick det inte att genomföra i längden. Nu har föreningarna årsmöten var för sig. Men har i gengäld en del gemensamma aktiviteter under året.

 

Under årens lopp har föreningen varit livaktig i samhällsdiskussionerna i och om Östergötland. Föreningen höll t ex ett upprop för bevarandet av Linköpings Gamla stadskärna i samband med saneringen av Stora Torget i Linköping. Detta medförde reportage om Föreningen Östgötaflickorna i Stockholm både i Östgöta Correspondenten och i Sv Dagbladet. Östgötaföreningarna i Stockholm planerade också ett ”Östergötlands hus” i Stockholm men vår förening sade nej till att vara med eftersom det skulle kosta föreningen för mycket.

 

Föreningen Östgötaflickorna i Stockholm har också gjort andra minnesvärda saker för sin hembygd. Föreningen har delat ut stipendier till duktiga östgötaflickor och även givit bokverk till skolbibliotek i flera skolor i Östergötland. Von Lingens gård i Gamla Linköping har fått ljusstakar och Kommunala flickskolan i Norrköping har fått en fin tavla.

 

Två av Östergötlands landshövdingar har varit på besök på i samband med föreningens årsmöten. Per Eckerberg besökte föreningen när han tog emot ljusstakarna till von Lingens gård och Björn Eriksson höll ett bejublat föredrag om hur det var att vara landshövding i Östergötland trots att han själv inte är östgöte.

 

Att tala vår dialekt är ju ett sätt att bevara vårt Östergötland i oss. Redan år 1959 besökte en rektor från Vadstena (Vasstena) föreningens årsmöte. Han kåserade över hur vi östgötar talar. Under första delen av 2000-talet anordnades trivselkvällar där medlemmarna läste och berättade egna historier och minnen på östgötska. Det var trevliga kvällar och alla skrattade mycket.

 

Föreningens syfte är också att anordna träffar med östgötsk anknytning. Föreningen har besökt en östgötsk konstnär, haft en dag på Skansen – benämnd Skansendagen – där medlemmarna guidades till de hus och områden på Skansen som har östgötskt ursprung. Medlemmarna blev då bjudna på Östergötlands landskapsrätt vilket är Raggmunk med fläsk och lingon.

 

Kulturella inslag på senare tid har varit Riddarhuset, Bååtska palatset, Waldemarsudde m fl.

På Nalen fick medlemmarna dansa till Söderköpings storband och i Seglora kyrka framträdde Leif Kronlund och hans fru Dagny.

 

Nedanstående ”Östgötaflickornas visa” från år 1958 skrevs av Greta Westfeldt. Hon har gjort både text och musik, under sign. ”Soleil”. Eftersom det nu inte finns någon som kommer ihåg melodin har texten lästs som en dikt.

 

Nu är det höst (vår)

Tänk, vilken tröst,

Och Östgötaflickorna kommer vart år

Och bjuder på té (supé, buffé)

Och låter oss se, höra och lära om östgötabygd.

Underbar sång vi hört mången gång.

Östgötaflickor och pojkar är bra;

Så får vi prata –

Vårt modersmål prata-

Och prata och prata och prata igen.

 

Refräng:

Minns Ni

Blåklint och gula fält

Minns Ni

Skogarnas gröna tält,

Minns ni

Långa förtjusande, varma berusande nätter och dar.

Östergyllene minnena

Kom kom friska upp sinnena

Stanna, stanna, stanna och bliv hos oss kvar.

 

Ovanstående historik är framtagen och nedtecknat från befintliga protokoll och anteckningar av Annica Klasson.

 

December 2010

Östergyllenkalendern
 
Utvalda arrangemang och nyheter
för östgötar 
när och fjärran i förening


Nyheter i Östergötland idag:
SVT Öst Linköping
 
Östgötafåglar
Tåkerns fältstation
 

Östgötska
fanor och folkdräkter

vid riksdagens
högtidliga öppnande

Se här:
Hela programmet i riksdagen

 
Ostlänken Linköping
 enligt Trafikverket 

Kortfilmer om
Det glömda
Östergötland
Göta Virke
Glansgruvan
Öna kulturreservat
Svaneholms borgruin
Lunds backe
Skamby båtgravar
Gullestadsfältet
Skjorstadsfältet
Ringstadsfältet

Nässja stenkrets
Grävstens fornfynd
Runstenar Äldre
Runstenar Yngre
Fornborgar
Stegeborg
Stormannaborgar
Biskopsborgar
  Klicka här!    
 Filmerna tar högst en minut att ladda